Alajärven seurakunta hakee tuntipalkkaista, tarvittaessa töihin tulevaa 

  

                                SUNTIOTA

 

Suntion työhön kuuluvat mm Alajärven kirkossa järjestettävien tilaisuuksien,

kuten jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten valmistelu sekä niissä

avustaminen, kirkkorakennuksen siisteydestä huolehtiminen, pienimuotoiset

korjaukset ja huoltotehtävät kirkossa sekä myös seurakunnan muissa kiinteis-

töissä (mm ilmastointilaitteet), hautausmaan työnjohtajan sijaistaminen,

mikä edellyttää kaivinkoneen ja traktorin käyttöä, sekä muutenkin avustaminen

tarvittaessa hautausmaalla (mm haudankaivuun yhteydessä).

 

Tehtävään sisältyy asiakaspalvelua, neuvontaa ja opastusta. Suntiot kohtaavat

työssään paljon seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia, joten odotamme

häneltä hyviä sosiaalisia taitoja sekä vahvaa sitoutumista kirkon työhön.

 

Tehtävään valittavalta edellytämme suntion ammattitutkintoa tai muuta

tehtävään soveltuvaa koulutusta ja / tai  käytännön ammattitehtävistä

hankittua työkokemusta.

 

Tehtävässä tarvitaan ajokorttia. Tehtävän palkkaus on Kirkon virka-

ehtosopimuksen mukainen ja se täytetään 6 kk:n koeajalla. Tehtävään

valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä

lääkärintodistus terveydentilastaan.

Valitun tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.

 

Hakemukset osoitetaan Alajärven seurakunnan kirkkoneuvostolle

ja toimitetaan 12.3.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen

Alajärven seurakunta, Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi. Kuoreen merkintä

”suntio”.

 

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuula Luoma 0445015778.

 

Alajärven seurakunta

Kirkkoneuvosto