Diakonia on kirkon auttamistyötä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä diakoniatyöllä tarkoitetaan vaikeuksissa olevan ihmisen kokonaisvaltaista auttamista, jossa on mm. seuraavia ulottuvuuksia: hengellinen, henkinen, aineellinen, sosiaalinen ja terveydellinen toimintakyvyn tukeminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja diakoniakasvatus. Kohtaamme eri-ikäisiä ihmisiä ja pyrimme saattamaan ihmisiä toistensa yhteyteen. 


Kotikäynnit, kotiehtoolliset ja hoivakotivierailut

Voit pyytää diakoniatyöntekijää tai pappia tulemaan kotiisi tai hoivakotiin. Kotikäynneillä kohdataan erityisesti ihmisiä, jotka eivät itse pääse seurakunnan yhteisiin tilaisuuksiin. 
Mikäli ehtoolliselle tuleminen on vaikeaa, voit pyytää kotiehtoollista. Tilaisuudessa voi olla mukana myös muita läheisiä yhdessä sovittavalla tavalla.
Vierailemme myös alueidemme hoivakodeissa ja vietämme hartauksia. 

Muistamme merkkipäiviä viettäviä

Ikääntyessä seurakunta muistaa jäseniään säännöllisesti. Yhteistä juhlaa 70 vuotta täyttävien kanssa kullakin seurakunnan alueella erikseen. Diakoniatyöntekijä ottaa yhteyttä ikävuosien 80, 85, 90, 95 ja 100 kohdalla. Tuolloin vieraillaan kodissa tai hoivayksikössä ja tuodaan seurakunnan tervehdys. Diakoniatyöntekijä ei toivo juhlatarjoiluja, vaan yksilöllisen tapaamisen.  Otamme yhteyttä yli 90-vuotiaisiin myös välivuosina ja käymme tapaamassa kun kotikäyntejä toivotaan. 

Kerhot, lounaat ja kokoontumiset

Alajärven seurakunnan alueilla on runsaasti erilaisia kerhoja, piirejä, edullisia diakonia- ja lähetyslounaita ja kokoontumisia. Seuraa oman alueesi kirkollisia ilmoituksia ja FB-mainontaa. Tule mukaan ja kutsu ystäväsikin sekä osallistumaan että palvelemaan. 

Saattohoito- ja surutyö

Alajärven seurakunnan diakoniatyö kouluttaa ja koordinoi saattohoidon vapaaehtoisia tukihenkilöitä/ystäviä kuolen rinnalle ja omaisten tueksi. Saattohoidon vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen taidoin ja on vaitiolovelvollinen. 

Sururyhmiä järjestetään seurakunnan eri alueilla. Kutsu sururyhmään lähetetään yhdelle omaiselle, joka välittää kutsua muille läheisille. Sururyhmistä ilmoitetaan paikallislehdessä hyvissä ajoin ennen sururyhmäkokoontumisten alkamista. Sururyhmissä voi käsitellä surua turvallisessa ilmapiirissä ja saada vertaistukea.  Alajärven alueella kuuden takaamisen sururyhmä pidetään yleensä viikoilla 39-41 ja 43-45. 

Teemme kutsusta myös surukotikäyntejä.

 

Diakonia osana erityisryhmien seurakuntaelämää

Seurakunnan diakoniatyö järjestää vuosittain useamman kehitysvammaisten kirkko- ja virkistyspäivän yhdessä kehitysvammapastorin ja muiden toimijoiden kanssa. Näkövammaisten kerhoja ja kokoontumisia koordinoidaan diakonian puitteissa Vimpelistä käsin. Mielenterveyskuntoutujien leiripäivä loppusyksystä on virkistävä kesäretki, jonne pääsee vuorollaan. 

 

Tuemme maahanmuuttajia

Alajärven seurakunnan diakoniatyö haluaa olla luotettava yhteistyökumppani maahanmuuttajien tukemiseksi.  Oman toiminnan lisäksi teemme yhteistyötä mm. maahanmuuttokoordinaattorin, SPR:n, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Olemme myös apuna, kun nousee esille hengellisiä tarpeita ja oma seurakunta/kirkko on etäällä. 


Taloudellista neuvontaa ja avustusta

Jos sinulla on taloudellisia vaikeuksia, sinun on mahdollista saada ongelmiisi neuvontaa, ohjausta ja joskus myös avustusta diakoniatyöstä. Ole silloin yhteydessä diakoniatyöntekijään. Hän tapaa sinut henkilökohtaisesti, jotta voitte keskustella elämäntilanteestasi ja avuntarpeestasi.


Miten ottaa talous haltuun? Mistä apua ja neuvontaa? 

Klikkaa tästä Oikeusministeriön sivuille: Talous- ja velkaneuvonta
Tästä linkistä pääset Takuusäätiön sivuille: Talous haltuun


Seurakunnan antama taloudellinen apu

Taloudellinen avustaminen on osa diakonista auttamista. Tiukassa tilanteessa voit hakea taloudellista apua tai käytännön neuvoja. Avustaminen voi olla ruoka-apua, vaateapua tai muuta aineellista avustamista esim. seurakunnan kirpputorilta. 
Se on lyhytaikaista tukea henkilölle tai perheelle kriisitilanteessa. Diakonia-avustukset eivät voi olla säännöllinen tulonlähde.
Jos tarvitset apua taloudelliseen tilanteeseesi, ole yhteydessä ensisijaisesti asuinalueesi seurakunnan diakoniatyöntekijään. Avustuksia myönnetään kertaluonteisesti ja harkinnanvaraisesti seurakunnan avustusohjeiden mukaisesti. 
Diakonian taloudellinen apu ei ole niin sanottu subjektiivinen eli kaikille kuuluva oikeus. Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Taloudellista apua hakiessasi yhteiskunnan lakisääteiset etuudet tulee olla haettuna Kelasta/sosiaalipalveluista. Klikkaa tästä Kelan sivuille kela.fi  

Alajärven seurakunnan diakonia tekee yhteistyötä muiden auttajatahojen ja ruoka-aputoimijoiden kanssa, mutta henkilökohtaiset kohtaamiset seurakunnassa ovat aina luottamuksellisia.