Diakonian virka

Alajärven seurakunta on noin 7 800 jäsenen muodostama vireä seurakunta. Työntekijöitä on 23, joista kolme diakoniatyössä. Vuodenvaihteen seurakuntaliitoksissa diakoniatiimi muodostuu 5 diakonian virasta ja työalan papista.

Odotamme tehtävään valitulta diakonian työkokemusta, kykyä ja innostusta kehittää osallistavaa vapaaehtoistoimintaa, itsenäistä ja tavoitteellista työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä työssä tarvittavia viestinnällisiä ja tietoteknisiä taitoja. Viran hoitamiseen tarvitaan B-ajokortti ja oman auton käyttöä.

Diakonian viran kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen säädöskokoelma nro 141 mukainen diakonian viran haltijalta vaadittava tutkinto. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen, ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja rikosrekisterilain 6 § 2:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen. Virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia määräyksiä. Virka täytetään 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakuaika päättyy torstaina 14.9.2022 klo 14.00.

Haastattelut niihin kutsuttaville järjestetään 28.9.2022. Hakemukset osoitetaan Alajärven seurakunnan kirkkoneuvostolle 14.9.2022 klo 14 mennessä: Alajärven seurakunta/ diakonian virka, Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi.

 

Lisätietoja: diakoniapappi Harri Silvolahti 044 5015777, diakonissa Marja-Terttu Akonniemi 044 3271119 ja kirkkoherra Ari Auranen 044 7829388.