Lasten musiikkitoiminta

Seurakunnan musiikkitoiminnan tärkeänä osana on eri-ikäisten musiikillisten tarpeiden huomioiminen.  Musiikkityö pyrkii tekemään jatkuvasti yhteistyötä lapsityöstä vastaavan työalan ja muiden ulkopuolisten sidosryhmien, kuten koulujen ja kunnallisen päivähoidon kanssa. Lapsille suunnattu musiikkityö tulee esiin perhejumalanpalveluksien musiikissa, seurakunnan lapsille suunnatuissa erilaissa tilaisuuksissa, kouluvierailuissa, yhteistyössä musiikkiopiston kanssa  ja kirkkomuskaritoiminnassa. Musiikin ilo kuuluu jokaiselle lapselle ja seurakunta on hyvä ja turvallinen paikka lapselle ottaa ensi askeleita musiikkiharrastuksen maailmaan. Musiikkityöntekijät ottavat myös mielellään vastaan seurakuntalaisten ideoita ja toiveita erilaisista toimintamuodoista - tule siis rohkeasti juttelemaan ja kertomaan ajatuksistasi.

Vieraileva kirkkomuskaritoiminta
 
Alajärven seurakunnassa toimii kunnallisissa päivähoitopaikoissa ja perhetupa Pähkinässä kiertävä vieraileva kirkkomuskari. Toiminta alkoi vuonna 2010 seurakunnan omana toimintana ja tuolloin toiminta perustui Satakielessä kokoontuville kolmelle lapsiryhmälle. Myöhemmin seurakuntalaisten pyynnöstä ja kaupungin aloitteesta toiminta muuttui kaupungin ylläpitämäksi, päivähoitopaikoissa kiertäväksi kirkkomuskaritoiminnaksi, jossa seurakunta oli mukana avustavana tahona. Nyttemmin toiminta on siirtynyt seurakunnan toiminnaksi ja sitä vetää Eeva-Liisa Kolonen. Kanttori kiertää yhtenä päivänä viikossa aina yhdessä muskaripiirissä, joita on kaikkiaan neljä. Siten jokaisessa piiriin ilmoittautuneessa päivähoitopaikassa vieraillaan kerran kuukaudessa. Opetus on luonteeltaan seurakunnan kasteopetusta, joka tapahtuu leikin, laulun, soittamisen ja musiikkiliikunnan keinoin. 
Toiminta pohjautuu Sirkka-Liisa Valkola-Laineen jo 1950-luvulla esittämille ajatuksille jokaisen lapsen musikaalisista kyvyistä ja lapsen oikeudesta saada musiikinopetusta. Opetusmateriaalin pohjana on Mari Torri-Tuomisen toimittama Kirkkomuskari-kirja.