Alajärven seurakunnan hallinto

 

Kirkkovaltuuston tehtävät

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä sekä virkojen perustamisesta.  Lisäksi kirkkovaltuusto päättää seurakunnan talousarviosta, vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen  ja hyväksyy strategian.

 

Kirkkoneuvoston tehtävät

 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja sen tehtävät on määritelty Kirkkolain 10 luvussa.

  • Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
  • Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.
  • Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisyhteyksissä ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.
  • Kirkkoneuvosto valitsee osan seurakunnan viranhaltijoista. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2§).

 

Valtuuston jäsenet:

Tapio Moisio puheenjohtaja

Antti-Kalle Levijoki varapj.

Kimmo Niskala kirkkoneuvoston varapj.

Harjula Heli

Hirvelä Reijo

Jorma Hauta-aho

Joensuu Sanna

Kellokoski Juliaana

Koivulampi Hanna

Kuoppa-aho Aune

Korkia-aho Seija

Lahti Leila

Leppäaho Ritva

Levijoki Antti-Kalle

Moisio Tapio

Jorma Niskakangas

Niskala Kimmo

Nurmi Jukka

Orajärvi Torsti

Paananen Marja-Leena

Peltokangas Erkki

Penninkangas Sanna

Rintamäki Esko

Sillanpää Juhla

Tiistola Markku

Raimo Vistbacka

 

Kirkkoneuvosto:

Ari Auranen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tuula Luoma, talouspäällikkö, sihteeri

Kimmo Niskala varapj. (henkilökohtainen varajäsen Jukka Nurmi) 

Hauta-aho Jorma (Vistbacka Raimo)

Hirvelä Reijo (Peltokangas Erkki)

Joensuu Sanna (Korkia-aho Seija)

Kellokoski Juliaana (Paananen Marja-Leena)

Kuoppa-aho Aune (Koivulampi Hanna)

Lahti Leila (Rintamäki Esko)

Leppäaho Ritva (Harjula Heli)

Niskala Kimmo (Nurmi Jukka)

Orajärvi Torsti (Niskakangas Jorma)

 

Toimintaryhmien puheenjohtajat:

Johtoryhmä:

Asioita valmisteleva epävirallinen elin

Kirkkoherra, talouspäällikkö, valtuuston puheenjohtajat ja kirkkoneuvoston varapj., sekä työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö

Kiinteistötyöryhmä: