Alajärven seurakunnan hallinto

 

Kirkkovaltuuston tehtävät

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä sekä virkojen perustamisesta.  Lisäksi kirkkovaltuusto päättää seurakunnan talousarviosta, vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen  ja hyväksyy strategian.

 

Kirkkoneuvoston tehtävät

 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja sen tehtävät on määritelty Kirkkolain 10 luvussa.

  • Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
  • Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.
  • Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisyhteyksissä ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.
  • Kirkkoneuvosto valitsee osan seurakunnan viranhaltijoista. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2§).

 

Valtuuston jäsenet:

Lehtiniemi Tuomo, Puheenjohjaja

Kellokoski Juliaana, Varapuheenjohtaja

Anttila Loviisa

Heijari Mari

Herrala Miianella

Joensuu Kirsti

Jokitalo Jouni

Kallio Esko

Koivulampi Hanna

Kuoppa-aho Aune

Lahti Leila

Lahtinen Alpo

Lamminen Johanna

Latvala Sampo

Levijoki Antti-Kalle

Mikkonen Elina

Niskakangas Jorma

Niskala Kimmo

Nurmi Jukka

Orajärvi Torsti

Pajukangas Sakari

Puskala Tapani

Rauma Annaleena

Rintamäki Esko

Sillanpää Juha

Takala Hannu

Viinamäki Tuire

 

Kirkkoneuvosto:

Lehto Ilkka, vt. kirkkoherra, puheenjohtaja

Luoma Tuula, talousjohtaja, sihteeri

Anttila Loviisa (Herrala Miianella)

Joensuu Kirsti (Jokitalo Jouni)

Kallio Esko (Kuoppa-aho Aune)

Koivulampi Hanna (Viinamäki Tuire)

Lahti Leila (Rintamäki Esko)

Lahtinen Alpo ( Takala Hannu)

Lamminen Johanna (Heijari Mari)

Niskakangas Jorma (Orajärvi Torsti)

Niskala Kimmo, varapuheenjohtaja (Nurmi Jukka)

Pajukangas Sakari (Sillanpää Juha)

 

Toimintaryhmien puheenjohtajat:

Johtoryhmä:

Asioita valmisteleva epävirallinen elin

Kirkkoherra, talousjohtaja, valtuuston puheenjohtajat ja kirkkoneuvoston varapj., sekä työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö