Vainajan kotipaikka, Alajärvi              Vainajan kotipaikka, muu

                                                                                      

Hautasija (1,2 m)                60 €                                                         280 €               

 

Uurnapaikka                       60 €                                                         280 €            

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani / lotta

hautasija (arkku /uurna)                                                                        100 €

Hallintaoikeuden jatkaminen (lasketaan seuraavan vuoden alusta lukien)

Arkkuhauta: -     huomioiden koskemattomuusaika

   1 € / vuosi                                                5 € / vuosi

  • ilman kuolemantapausta ( 50 v)

                                            60 €                                                          280 €

Muistolehdon hauta-

paikkamaksu                       25 €                                                           60 €               

Kaivaminen / peittäminen / alkukunnostus

                                            160 €                                                         230 €                                  

Kaivaminen / peittäminen / alkukunnostus syvähauta

                                            200 €                                                        280 €

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani / lotta

kaivaminen / peittäminen / alkukunnostus                                          100 €

Haudalla olevan hautakiven / aluskiven siirto

avauksen ja peiton yht.       50 €                                                           50 €

Kaivaminen / peittäminen / alkukunnostus

lapsi alle 10 v.                     80 €                                                         120 €

Kaivaminen  yms. / uurna

                                             50 €                                                         100 €           

Kaivaminen yms. / muistolehto               

                                             50 €                                                          100 €           

Laatan kiinnittäminen muistolehto

                                            10 €                                                            20 €_____________________

 

Säilytysmaksu                        0 €                                                           40 €

 

Havutus                              20 €                                                           30 €

Kirkon vuokra siunauskäyttö ev.lut. kirkkoon kuulumaton

                                           150 €                                                         200 €

 

Alajärveläiset sotaveteraanit, sotaveteraanien puolisot ja lotat saavat ilmaisen hautasijan ja haudan kaivamisen / peittämisen / alkukunnostuksen.

 

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani / lotta

hautasija (arkku /uurna)                                100 €

kaivaminen / peittäminen / alkukunnostus   100 €

                                           

 

 

 

Muut kuin hautaamiseen liittyvät maksut (hautakivien oikaisu, nurmikon kylvö yms)

                                            Kaivinkone / miestyö                                60 € / h

 

-  Hautapaikat luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä.

-  Vainajan eloonjäävä aviopuoliso voi varata hautapaikan kuolleen puolisonsa hautapaikan rinnalta.   

    Samoin vanhemmat voivat varata kuolleen lapsensa rinnalta hautasijan itselleen samoin kuin

    perheen naimattomille lapsille. 

Tietoa tilavuokrauksesta muistotilaisuutta varten tämän linkin takaa.