Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

Lähetystyön tuulia Keniasta Kirkontuvalla 4.4.

25.3.2019 14.40

 

Anna-Liisa ja Paavo Markkula ovat toimineet jo toista lähetyskautta Keniassa Afrikassa Sley:n ja Alajärven seurakunnan lähettäminä lähetystyöntekijöinä perehtyen muun muassa orpokotityöhön ja maasai-heimon elämään opettaen, ohjeistaen ja mukana ollen eri projekteissa.

Nyt he ovat kotimaassa Suomessa ja kiertävät nimikkoseurakuntiaan läpi esittelemällä sanoin ja kuvin lähetyskutsuaan Keniassa. Mitä se on heille antanut, mitä kristillisyys on tämän päivän Afrikassa ja Keniassa?

Nyt heitä on mahdollisuus kuulla Alajärven Kirkontuvalla torstaina 4.4. alkaen klo 18 kahvituksella. Illan aluksi kuullaan Alajärven seurakunnan kirkkokuoroa Ismo Pitkäsen johdolla. Lähetyssihteeri Tiina Akomeah avaa illan, lauletaan yhdessä hengellisiä lauluja ja pääpuheenvuoro on Anna-Liisa ja Paavo Markkulalla. Tule mukaan lähetysasian äärelle!

« Uutislistaukseen