Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Alajärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty Alajärven, Lappajärven tai Vimpelin seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022,
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen,
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole Alajärven, Lappajärven tai Vimpelin seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Alajärven seurakunnan kirkkoherran-virastoon, joka on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin

klo 9.00 – 14.00 sekä 15.9.2022 kello 916.00.

Kirkkoherranviraston osoite on:  Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherran-virastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Alajärvi, 16.6.2022

Alajärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja

                        Raimo Kaltiala

 

Uutislistaukseen

Ari 2.JPG

Ari Auranen valittiin Lapuan hiippakunnan pappisasessoriksi toiselle kaudelle

1.2.2022 15.42

Ari Auranen valittiin Lapuan hiippakunnan pappisasessoriksi toiselle kaudelle 

1.2.2022 

Lapuan hiippakunnan pappisasessoriksi on alustavan tuloksen mukaan valittu Alajärven seurakunnan kirkkoherra, TT, FT Ari Auranen. Hän sai tiistaina 1.2.2022 toimitetussa vaalissa eniten ääniä, yhteensä 136 ääntä. Mikäli tulos vahvistetaan, tuomiokapituli nimittää lääninrovasti Ari Aurasen pappisasessoriksi kolmen vuoden ajaksi. Kyseessä on Aurasen toinen asessorikausi. Hänen nykyinen kolmivuotiskautensa päättyy 31.3.2022. 

Toiseksi eniten ääniä, 63 ääntä, sai Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Markku Orsila. Laihian seurakunnan kirkkoherra, TT Antti Yli-Opas sai 23 ääntä. 

Vaali toimitettiin rovastikunnittain, ja ääniä annettiin kaikkiaan 260. Äänioikeutettuja oli yhteensä 480. Äänioikeutettuina olivat Lapuan hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit. 

Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen, ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin. Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi. 

Lapuan hiippakunnassa on kaksi pappisasessoria, joista toinen on Äänekosken seurakunnan kirkkoherra, TL Elina Tourunen. Perinteisesti toinen asessori on ollut Keski-Suomesta ja toinen hiippakunnan länsiosasta. 

Lisätiedot: lakimiesasessori Tuomas Hemminki, puh. 050 338 2570