Uutislistaukseen

Tulossa kirkolliset vaalit!

Kirkollisista vaaleista

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan tiistaina helmikuun 11 päivänä 2020. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston jäsenet sekä papit. Ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa voi tutustua ehdokasgalleria.fi -osoitteessa.

Alajärven seurakunnan jäsenistä ovat ehdokkaina kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tapio Moisio hiippakuntavaltuustoon sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala kirkolliskokoukseen.

10.1.2020 14.21