Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

Rauhoitu ja huomaa - lomaltapaluubiblio 11.9-4.10.2019 Alajärvellä

16.8.2019 09.36

68699758_10220941178466013_7078135167851692032_n (2).jpg
Lomaltapaluubibliossa etsitään pysyvää rauhaa!
 
Tiina Akomeah
 
Bibliossa etsitään ja tutkitaan raamattua luovien tapojen ja eläytymisen keinoin. Usein bibliodraamaa kuvataan oivallusten areenaksi, jossa raamatun sana alkaa elää yksilöllisellä tavalla ryhmässä ja jokaiselle erilaiselle persoonalle on tilaa olla aito ja "itsensä näköinen."
Kesän jälkeen, luonnon lumon, pysähtymisen ja kiireettömyyden tunteen jatkumoksi Alajärven seurakunnasta Annamari Alanen ja Tiina Akomeah ohjaavat "Lomaltapaluubiblion" teemalla "Rauhoitu ja huomaa."
Biblio pidetään neljänä eri iltana ja se kestää 2 t klo 18-20. Illat ovat ke 11.9, ke 18.9, pe 27.9. ja pe 4.10. Raamatun teksteinä käytetään psalmien kirjaa, jotka kertovat rauhasta: Herra on minun paimeneni 23 psalmi, Rauhan minä annan teille, luomiskertomuksen 7. lepopäivän rauha eli ylipäätään rohkeus kokea rauhaa ja kysymys: Mikä on rauha?
 
 Bibliolla tavoitellaan kaikenikäisiä miehiä ja naisia, ryhmään mahtuu max 12 henkilöä. Olkaahan nopeita, sillä ryhmä saattaa täyttyä nopeasti. Ilmoita tulostasi viimeistään 6.9.2019 mennessä Tiina Akomeah, puh. 050 5669 650 tai tiina.akomeah@evl.fi.
 
Kuvateksti. Tulevan bibliodraaman ohjaajat loman tunnelmissa kesällä 2019. Annamari Alanen ja Tiina Akomeah kutsuvat sinua rohkeasti mukaan etsimään pysyvää rauhaa.
 
 
 
 
 
 

« Uutislistaukseen