Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

"Jumalalan lahjat" Alajärven Evankeliumijuhla 18.8.

5.8.2019 13.33

67808127_1107697226107031_3337666575174991872_n_M.jpg

lokuun 3. viikonloppu on vuosien saatossa tullut tutuksi Maakunnallisista Alajärven Evankeliumijuhlista. Nyt ohjelma on tiivistetty sunnuntai-päivään aiheena "Jumalan lahjat" 18.8. alkaen klo 10 messulla Alajärven kirkossa. Messussa saarnaa kirkkoherra Ari Auranen, kanttorina Ismo Pitkänen ja musiikissa kirkkokuoro. Tilaisuus radioidaan myös Järviradiossa. Jumalanpalveluksen jälkeen nautitaan lähetyslounas seurakuntatalolla.

 

Juurtuen Raamattuun

 

Raamattuopetuksessa klo 13 kirkossa avaa Esa Luomaranta aihetta 2. Aikakirjasta teemalla "Pyydä mitä haluat." Puheen pitää Erkki Kujala ja musiikissa Räyringin evankelinen kuoro, jota johtaa Riitta Kaariniemi. Radiointi Järviradiossa. Väliajalla kahvit seurakuntatalolla. Lähetysjuhlassa kirkossa klo 15 aiheena "Suolana ja valona" puhuvat Martti Arkkila, Sanna Ahola ja Ari Auranen. Musiikissa Elo eli Eve ja Ossi Mäki-Reini, Leea Kiviaho. Säestys Eeva-Liisa Kolonen. Kahvit seurakuntatalolla. Päivän päättää Siionin Kanteleen lauluseurat seurakuntatalolla klo 17. Juonnosta huolehtii Teuvo Veikkola ja puheen pitää Hannu Lehtonen. Säestyksessä Mervi Pokela. Tilaisuuksissa kerätään kolehdit. Päivän järjestää Alajärven seurakunta ja Sley:n Alajärven osasto. 

 

Kuvateksti: Eve ja Ossi Mäki-Reini eli ELO ilahduttavat musiikillaan Alajärven Evankeliumijuhlilla.

« Uutislistaukseen