Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

Miksi Jumala ei vastaa rukouksiin - Sydänten ilta kirkossa 23.5.

10.5.2019 13.25

Lasse Pesu Törölä Taneli_L.png

Tule hengähtämään hetkeksi Sydänten iltaan, joka kutsuu sinut torstaina 23.5. klo 18.30

Alajärven kirkkoon, jossa puhuu tuttu mies ja raamatun opettaja Lasse
Pesu. Hän puhuu joskus monen mieltä askarruttavasta aiheesta: "Miksi Jumala ei vastaa rukouksiin?"

Lasse Pesu asuu perheineen Alajärvellä, mutta Suomen Raamattuopiston palveluksessa aluejohtajan pesti vie miestä
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan laajoille lakeuksille ja
välillä hieman kauemmaksikin. Nyt pääsemme kuulemaan Alajärven kirkossa Lassen tähän päivään hienosti vietyä ja selkeää Raamatun julistusta, jossa Jeesus on aina keskiössä.

- Lähes jokainen suomalainen on joskus rukoillut. Hyvä niin; elämmehän kristityssä maassa.
Joskus rukous on helpompaa kuin nurmenleikkuu. Toisinaan se on taas raakaa työtä. Pahimmillaan  taivas tuntuu olevan jäässä. Rukoilijan mielen valtaa silloin epäilys - jopa epätoivo. Sisin huutaa: "Jumala, miksi et vastaa rukousiin," miettii pastori Pesu.
 
Sydänten illassa teemalla mies ja kitara; Ville Joensuu.  Villen rouheat ja elämän makuiset laulut siivittävät iltaa. Todistuspuheen pitää Jalo Takala, juontajana toimii Matleena Saukko. Sydänten illassa on rukouspalvelu -ja sielunhoito, sairaiden puolesta rukoilu, mahdollisuus öljyllä voiteluun. Kolehti illassa kerätään Suomen Raamattuopiston työlle. Illan järjestää Alajärven seurakunnan evankeliointitiimi.

« Uutislistaukseen