Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

Kauneimmat joululaulut Alajärvellä ja Lehtimäellä

10.12.2018 11.05

Suomen Lähetysseuran luotsaamia Kauneimpia joululauluja lauletaan sunnuntaina 16.12. tuplaten Alajärvellä ja Lehtimäellä klo 19.

 

Alajärven kirkossa Kauneimmissa joululauluissa partiolaiset kuljettavat lauluillan aluksi Betlehemin Rauhantulen kotikirkkoon Alajärvellä. Ikuinen tuli on palanut kohdassa, missä uskotaan Jeesus-lapsen syntyneen Betlehemissä. Rauhantulen tarina on vaikuttava, koska perinne alkoi jo vuonna 1986, kun itävaltalainen nuori nouti lyhtyynsä tulen Jeesuksen syntymäpaikasta Betlehemistä ja siitä lähtien hän on noutanut Betlehemistä liekin lyhtyynsä.

 Rauhantuli on matkannut partiolaisten saattelemana eri puolille maailmaa.  Kun liekkisi sammuu, saat partiolaisten liekinvartijoilta uuden tulen. Ajatus maailman rauhasta, valosta ja siitä, että liekki voisi lämmittää kotiasi ja läheisiäsi kertoo muun muassa Rauhantulesta. Nyt sinulla on mahdollisuus olla osaltasi liekinkantaja. Kun Rauhantuli tuodaan illan aluksi partiolaisten saattelemana kotikirkkoon, lauluillan päätteeksi, voit noutaa itsellesi oman tulen, jota varten tarvitset oman lyhtysi ja tuikun tai lyhtykynttilän, mihin tuli sytytetään. Luonnollisesti tämä kaikki on vapaaehtoista.

Joululaulut kaikuu..

Kauneimmissa joululauluissa Alajärvellä lauletaan jouluisia yhteislauluja, Raavaat miehet ja Korsukuoro toimivat esilaulajina, joita johtaa kanttori Ismo Pitkänen. Hän huolehtii myös illan säestyksestä.  Illan juontaa ja pienen jouluhartauden pitää  lähetyssihteeri Tiina Akomeah. Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran työlle.

Lehtimäen kirkossa 3. adventtina lauletaan niin ikään jouluisia yhteislauluja, illassa mukana Kappelikuoro ja kanttorina Eeva-Liisa Kolonen. Illan juontaa Lehtimäen kappelin lähetyssihteeri Satu Hauta-aho. Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran työlle.

« Uutislistaukseen