Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

"Elämäsi mahdollisuus" -telttaseuroja Lehtimäellä ja Alajärvellä

9.7.2018 13.42

Anna itsellesi mahdollisuus etsiä elämäsi tarkoitusta ja rauhaa Jumalan sanan ja evankeliumin ytimestä; nyt siihen on tarjolla mahtavat puitteet niin Lehtimäellä Hauta-ahojen Satun ja Juhan pihapiirissä 12.7.-14.7. ja 16.7.-18.7. Alajärven kirkkorannassa.
Alkuseuroissa Lehtimäellä torstaina 12.7. klo 19 mukana Jouko Ylinen, Ulla Anttila, Jorma Hauta-aho ja musiikissa Soihtu. Perjantaina 13.7. klo 19 Juhani Harjunpää, Juha Akonniemi, Satu Hauta-aho ja musiikissa Ilpo Salo. Lauantaina 14.7. klo 18 raamattutunti Terho Kanervikkoaho, jonka jälkeen kahvit ja klo 19.30 seurat jatkuvat Jouko Ylisen, Terho Kanervikkoahon seurassa ja musiikissa Marko Isolehto.

Suuntaa Alajärven kirkkorantaan

Saman teeman parissa Alajärvellä aloitetaan telttaseuroja maanantaina 16.7. klo 18.30., mukana Mika Lehtinen, Terho Kanervikkoaho ja Markku Tiistola, musiikissa Kimmo Niskala. Tiistaina 17.7. klo 18.30 mukana Jouko Ylinen, Harri Silvolahti ja Leila Lahti, musiikissa Ylistyskuoro ja keskiviikkona 18.7. klo 18.30 mukana Mauno Jouppi, Esko Kallio, Leo Ketonen ja musiikissa Raavaat miehet.
"Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen." Jesaja 57:15

« Uutislistaukseen