Uutislistaukseen

Kuulutus seurakuntavaaleista

Alajärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Alajärven kirkossa 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.alajarvenseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Alajärvi, 3.10.2022

Alajärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja               

                                          Raimo Kaltiala

4.11.2022 12.08