Uutislistaukseen

Mitä seurakuntaliitoksessa tapahtuu?

Seurakunnan hallinnollinen rakenne

Lappajärven ja Vimpelin seurakunnat lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään osaksi Alajärven seurakuntaa 1.1.2023 lukien. Seurakunnan nimenä on Alajärven seurakunta, joka on rakenteellisesti yhden seurakunnan muodostama kokonaisuus. Tämä merkitsee mm. Lehtimäen kappeliseurakunnan purkamista ja liittämistä osaksi yhtä kokonaisuutta sekä hallintorakenteen toteutumista ainoastaan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston elimissä.

Henkilöstö

Kirkkoherran virat muuttuvat liitoksen yhteydessä Lappajärvellä ja Vimpelissä kappalaisen viroiksi. Vimpelin nykyinen kirkkoherra siirtyy perustettavan seurakunnan kappalaisen virkaan. Kun taas Lappajärven seurakunnassa on nykyisin määräaikainen vt. kirkkoherra vuoden 2022 loppuun asti. Tämän viran tilalle perustetaan kappalaisen virka, joka tulee julkiseen hakuun vuoden 2023 aikana.

Lappajärven ja Vimpelin seurakuntien päätoimiset viranhaltijat ja työntekijät siirretään Alajärven seurakuntaan vanhoina työntekijöinä.

Talous ja luottamushenkilöstö

Lappajärven ja Vimpelin seurakuntien omaisuus, velat ja vastuut siirtyvät Alajärven seurakunnan vastattavaksi.

Alajärven seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto muodostetaan seurakuntavaalien 2022 tuloksen perusteella.

Hautajaiset, kasteet ja vihkimiset

Kirkolliset toimitukset (hautaan siunaamiset, kasteet ja vihkimiset) sovitaan Alajärven seurakuntatoimistosta maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–14 ja vastaavasti Lappajärven ja Vimpelin palvelutoimistoissa maanantaina ja tiistaina 9–13. Asiointi ei edellytä seurakuntalaiselta välttämättä paikan päällä käyntiä vaan asiat voidaan hoitaa myös puhelimitse.

Seurakuntalaisuuden toteuttaminen

Kunkin alueen kappalainen koordinoi lähialueensa toiminta luo edellytyksiä seurakuntalaisten osallistamiselle. Kappalainen kokoaa seurakuntalaisista toimintaryhmän, jonka tehtävinä ovat mm. jumalanpalvelusten valmistelut sekä yleisen seurakuntatyön suunnittelu.

Alajärven seurakunnan jokainen kirkko lähialueineen on luonteeltaan toiminnallinen, jumalanpalveluselämän ja seurakuntaelämän perusyksikkö sekä seurakuntalaisuuden toteutumisen lähiyhteisö.

Paikallinen toiminta

Seurakuntaelämän paikallisen toiminnan erityispiirteet saavat jatkua entiseen tapaan. Kullakin alueella on oma toimintakulttuurinsa, mikä rikastuttaa seurakunnan kokonaisuutta.

Seurakuntalaisuuteen sisältyy erityinen mahdollisuus osallisuuteen kirkon yhteisen perustehtävän toteuttamisessa. Seurakuntalaisten toivotaankin ottavan yhteyttä viranhaltijoihin, joiden eräänä tehtävänä on tukea seurakuntalaisten mahdollisuutta toimia kirkkonsa parhaaksi.

Toimimme yhdessä, seurakuntalaiset, viranhaltijat ja luottamushenkilöt, sillä olemme saaneet tärkeän toimeksiannon ylösnousseelta Herraltamme. Jeesus antoi meille tehtävän, ja se on vielä kesken: Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille (Mk 16:15).

Liitosjuhla

Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin seurakuntaliitoksen juhlamessu järjestetään Alajärven kirkossa klo 10 sunnuntaina 8.1.2023, jonka jälkeen kahvit seurakuntatalossa. Juhlaan osallistuu myös Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki.

 

31.10.2022 15.16