Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matt. 28:18-20
Junior - nuortenilta (5-7 lk.) Perjantaina 23.10 klo 17.00-18.30 Koskenvarren kodalla.

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuoret
Alajärven seurakunta