Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

Blogi - Matkalla - kanttori Eeva-Liisa Kolonen

7.11.2019 10.48

eevaliisa_S.png

 

Aina silloin tällöin sattuu ihmiselämässä, että jokin ennalta kauan suunniteltu asia toteutuu vaikkakin suunnitellusti, silti aivan erilaisena, kuin olisi koskaan osannut kuvitella. Näin kävi allekirjoittaneelle tänä Herran vuonna, kun matka suuntautui kanttorien iloisessa seurueessa kohti veljeskansamme laulumaita Suomenlahden toiselle puolen.     

Temppelipelimannien kollegiomme oli suunnitellut matkaa jo vuoden verran, ja mielessämme olivat siinnelleet Tallinnan ja Haapsalun kirkot urkuineen, Tallinnan tunnelmallinen vanhakaupunki ja tietysti hyvä ruoka ja juoma iloisen rattoisassa seurassa. Kaikkea tätä matkamme tarjosikin yllin kyllin, upeana ja ylenpalttisena bonuksena tuli vastaanottavan isäntämme (tai oikeastaan emäntiemme) ylitsevuotava vieraanvaraisuus ja ystävällisyys, joka takasi sen, että saimme paitsi ruumiin- myös hengenravintoa erilaisten opaskierrosten ja esittelyiden muodossa. Mainio matkanjohtajamme oli toki järjestellyt eri kirkkoihin opastusta ja paikallisia muusikoita kertomaan meille uruista, ja saimmepa urkuja soittaakin - mikä olisikin jo oman kertomuksen aihe – mutta myös isäntäväkemme antoi meille runsain mitoin aikaansa ja kertoili meille Haapsalun seudun historiasta ja väestöstä. 

 Alkuperäiseen suunnitelmaan oli kirjattu kirkkokonsertti Haapsalun kirkossa, jossa kanttorikuoromme oli määrä esiintyä, mutta konsertin päätteeksi isäntämme, Haapsalun piispa halusi esitellä meille kirkon ja seurakuntansa toimintaa, ja ohjelmaan kuului myös konserttikahvitus täytekakkuineen. Tallinnan kaunis ja tunnelmallinen vanhakaupunki on monille suomalaisille hyvinkin tuttu, mutta Haapsalun merenrantakaupunki synkkine lähihistorioineen ei ehkä niinkään. Vierasta oli seudun historia meillekin ja otimmekin ilolla vastaan mahdollisuuden kuulla lisää seudun lähimenneisyydestä. Piispa Salumäe kertoili meille Haapsalun kirkon vaiheista, ja varsinkin sotavuosien synkästä vaikutuksesta virolaisten hengellisyyteen. Tuntuu uskomattomalta, että nykyisin kaunis ja tunnelmallinen tuomiokirkko oli yhdessä vaiheessa vaarassa joutua uimahalliksi neuvostoaikana. Asia selittyy tietysti Neuvosto-Venäjän ehdottomalla uskontokielteisyydellä, joka julmalla tavalla katkaisi myös lähes kaiken virolaisten kristillisen perinteen. Erityisen surullisena näyttäytyi hengellisyyden poissaolo hautajaisissa: kristillisiä elementtejä ei hautajaisiin Eestissä juuri sisälly. Tämä koettiin selvästi kipeänä asiana Haapsalun seurakunnassa. Silti ihmisten puheessa ja katseessa asusti toivo: nyt oli mahdollista julistaa sanaa, ja nyt sitä julistettaisiin! Eestiläisillä on kaipaus Jumalan puoleen, ja piispa Salumäe tekeekin voimakasta työtä paitsi oman seurakuntansa hyväksi myös yhteistyötä monilla tahoilla Euroopassa 

 Uskomattomalta tuntui myös tajuta, että Eestissä on elänyt useita tuhansia vironruotsalaisia, jotka toisen maailmansodan kynnyksellä tai sen aikana olivat tulleet karkotetuiksi Ruotsiin. Muutamia oli kuitenkin jäänyt juuri Haapsalun rannikolle, jotka - syystä tai toisesta – olivat jääneet laivasta, kun viimeinen vironruotsalaisia kuljettava alus lähti aikanaan kohti Ruotsia. Joukossa oli ollut myös lapsia, ja nyt muutama noista silloisista lapsista tervehtivät meitä Haapsalun vironruotsalaisten museon käsityöpiirissä. Koin kummallisen deja -ilmiön kuullessani aivan selvää ruotsia heidän suustaan – aivan kuin olisin tullut Pietarsaaren tai minkä tahansa muun suomalaisen rantakaupungin käsityöläismuseoon! Matkan lopussa tulikin tunne täyden ympyrän kiertämisestä: olimme lähteneet tutustumaan uuteen sukulaiskansamme parissa, ja törmänneet useampaan kuin yhteen osaan itsestämme: kaipaukseen Kristuksen puoleen ja yhteisiin juuriimme ja jaettuun kulttuuriimme.  

« Uutislistaukseen