Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

Hiljaisuuden retriitti Suvirannassa 20.9.-22.9.

5.9.2019 12.04

69523118_2346265082158199_3829950980703649792_n_S.jpg

Tule näe ja koe Hiljaisuuden retriitti Suvirannassa 

Alajärven seurakunnan leirikeskuksessa 20–22.9 .

Jos kaipaat lepoa ja virkistäytymistä. Tule lepäämään ja viettämään viikonloppua Suvirannan leirikeskuksen luonnonkauniiseen ympäristöön. Suvirannan kaunis ja rauhallinen ympäristö antaa sinulle mahdollisuuden irtautua kiireestä ja arjen vaatimuksista. 

Retiriitin ohjelmaan kuuluu lepo, ulkoilu, yhteiset rukoushetket, ruokailut ja messu jonka toimittaa seurakunnan pappi. 

 

 Suomalaisessa elämänmuodossa hiljaisuudella oli oma paikkansa. Hiljentyminen sunnuntaisin ja pyhäpäivien yhteydessä oli vielä muutama vuosikymmen sitten itsestään selvä asia. 

Nykyisessä kiireisessä elämänmenossa olemme unohtaneet hiljaisuuden. Kuitenkin ihminen kaipaa elämäänsä lepoa, eheyttä ja olemisen syvyyttä. Tämä kaipaus yhdistää meitä kaikkia. 

Ohjaajinana ovat:

 retriittiohjaaja Ritva Leppäaho, 

diakonissa Marja-Terttu Akonniemi

 Hiljaisuuden retiriitti 

alkaa Suvirannassa perjantaina 20.9 klo 18.30 ja päättyy sunnuntaina 22.9 klo 15.00

Hinta 40€/henkilö

Ilmoitathan tulostasi tiistaihin 17.9 mennessä

 Ritva Leppäaho p. 040-5191544 ritva.leppaaho@japo.fi 

Marja-Terttu Akonniemi p. 0443271119 marja-terttu.akonniemi@evl.fi

 (Ilmoittautuessasi saat retriitistä tarkemmat tiedot)

« Uutislistaukseen