Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

Hiljainen viikko askeltaa kohti pääsiäisen valoa!

5.4.2019 14.29

Tuomas.png
"Saamme rientää kertomaan: Nyt elää Jeesuksemme!" Sanat ovat suositusta pääsiäisvirrestä, jota veisaa kaikenikäiset, mutta ensisijaisesti se oli alkujaan kohdennettu lapsille, jonka sitten aikuisetkin ottivat omakseen. Lapsenmielinen usko pureutuukin kristinuskon ydinteemoille, joita ovat Jeesuksen syntymä, kuolema ja ylösnousemus.  Tämä uskon peruspilarit antavat oikeuden jokaisen ihmisen luomistyön tarkoitukselle olla lunastettu ja pelastettu Kristuksen ristintyön ja uskon kautta. Tätä kirkkovuoden huipentumaa siis juhlitaan eri seurakunnissa.

 

Jeesuksen jalanjäljissä...

 

Alajärven seurakunnassa ja Lehtimäen kappelin seurakunnassa hiljaisen viikon iltakirkot ovat klo 19. Palmusunnuntaina 14.4. upea J.S. Bachin Johannes-passio Alajärven kirkossa klo 16, Kallion Kantaattikuoro, johtaa Tommi Niskala ja säestyksessä barokkiyhtye Galantina. Vapaa pääsy, ohjelma 15 e.  Lehtimäen kappelissa palmusunnuntaina 14.4. Johannes-passion Lehtimäen kirkossa toteuttaa Capriccio ensemble ja Eeva-Liisa Kolonen klo 13.  Mainittakoon myös Hiljaisuuden messu tiistaina 16.4.klo 19 Alajärven kirkossa, jossa saarnaa teologian maisteri Pekka Haanpää.  Haanpään saarna on niin sanottu näyttösaarna ennen hänen pappisvihkimystään. Musiikissa on Capriccio ensemble kuoro ja kanttori Eeva-Liisa Kolonen. Messun toteuttaa erillinen jumalanpalvelusryhmä. Rauhanyhdistyksen iltakirkko keskiviikkona 17.4. klo 19 Alajärvellä. Kiirastorstain iltakirkot Alajärvellä klo 19, musiikissa kirkkokuoro Ismo Pitkäsen johdolla ja Lehtimäen iltakirkko klo 19. Ristinjuhlaa vietetään pitkäperjantaina 19.4. klo 19 Alajärven kirkossa, jossa puhujina Markku Niemelä ja Mikko Lempinen, musiikkia ja lausuntaa. Kristus on ylösnoussut messu Alajärven kirkossa 21.4. klo 10 ja Lehtimäen kirkossa klo 13. Tuomasmessua teemalla Ylösnousseen kohtaaminen vietetään 2. pääsiäispäivänä 22.4. klo 18 Alajärven kirkossa. Tuomasmessussa saarnaa teologian maisteri Tiina Sampakoski, liturgina Ari Auranen, Tuomaskuorona Plicae Vocalis, jota johtaa Virve Männikkö. Messun jälkeen kirkkokahvit Alajärven seurakuntatalolla.

« Uutislistaukseen