Alajärven seurakunnan uutissivu

 

Pysy kirkossa-kirkon puolesta,kirkon parhaaksi!

Kirkkohallituksen osallistuminen pride-kampanjaan on saattanut monet kristityt ja luterilaista kirkkoa ulkopuoleltakin arvioivat hämmennykseen. Osa luterilaisista jäsenistä on päättänyt erota kirkosta ja osan eroamispäätöksen kynnys on entisestään madaltunut, koska kirkon ajatellaan muuttaneen näkemyksensä kristillisestä-naisen ja miehen välisestä-avioliittokäsityksestä. Kirkon oppinäkemys avioliitosta on yhä luettavissa Raamatusta sekä lukuisista kirkossa laadituista virallisista dokumenteista, joissa avioliittokäsitys on selkokielisesti Jumalan asettama liitto. Sen osapuolina ovat mies ja nainen. Luterilaisen kirkon pappi on siten velvoitettu toimimaan kirkon kannan mukaisesti, muulla tavoin toimiminen on vastoin kirkon virallista kantaa ja pappisviran velvollisuuksia, minkä seurakuksena on anarkia, kaaos. Kirkko ei siis ole muuttanut virallista avioliittonäkemystään kirkolliskokouksen päätöksellä.

Kristillinen avioliittonäkemys ei sulje pois kirkon tehtävää pitää heikompien puolta tai puolustaa ihmisten arvokkuutta riippumatta ihmisen seksuaali-identiteetistä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta syystä. Kirkon ja sen jokaisen jäsenen on pidettävä kiinni edellä mainitusta periaatteesta. Kirkon tehtävänä on viestiä ja viedä evankeliumin sanoma Jeesuksesta kaikille ihmisille ja myös osoittaa lähimmäisen rakkautta.

Kirkosta ei kannata erota sen perusteella, että joku sen yksittäisistä työntekijöistä irtaantuu julkisesti kirkon opista tai yhteisistä linjauksista. Kirkon jäsenyys on monimerkityksellinen asia. Paitsi, että siinä on kyse subjektiivisista oikeuksista, joissa on saatu kosketus pelastussanoman historialliseen jatkumoon, jäsenyyden kautta mahdollistuu myös objektiivisina asioina muiden muassa kirkon auttamistyö heikommassa asemassa olevien parissa tai kasvatuksellinen työ lasten sekä nuorten hyväksi. Kirkko on monin tavoin puutteellinen ja siitä on aina löydettävissä kritisoitavaa. Sen jäsenet eivät ole täydellisiä, mutta sillä on hallussaan suurenmoinen lupaus anteeksiannosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

Nyt on aika rukoilla ja tehdä työtä-ora et labora-kirkon perustehtävän mukaisesti: kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen.

Ari Auranen

Alajärven seurakunnan kirkkoherra

 

Joulukirkot kutsuvat!

13.12.2018 14.13

Joulun tunnelma ja sanoma kirkastaa kaamoksen aikaa ja saa seurakuntaväen liikkeelle koitikirkkoihin. Hyvä näin, koska kohtaamisen ja hiljentymisen paikkoja löytyy sekä Alajärven että Lehtimäen kirkoista.

Kirkkovuoden ja jouluaaton teema on: "Lupaukset täyttyvät". Jouluaaton hartaus 24.12. Lehtimäellä klo 14  ja Alajärvellä klo 16, mukana hartauksissa Juha Vihriälä ja Ismo Pitkänen. Odotettu jouluaaton 24.12. yömessu Alajärven kirkossa klo 23, messun toimittaa Ann-Mari Häggman-Niemi, kanttorin tehtäviä hoitaa Virve Männikkö ja mukana jumalanpalvelusryhmä. "Meille on syntynyt Vapahtaja" aiheena vietetään jouluaamun hartautta Alajärvellä 25.12. klo 8 ja Lehtimäen kirkossa klo 10, mukana Ari Auranen ja Ismo Pitkänen. Tapaninpäivän perinteinen Tuomasmessu 26.12. Alajärven kirkossa klo 18. Saarnaa Harri Kuhalampi, liturgina Harri Silvolahti. Tuomaskuoroa johtaa Sanna Joensuu-Salo, Kirkkokahvit messun jälkeen seurakuntatalolla.  "Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa." Luuk: 2

 

 

« Uutislistaukseen