Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Alajärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Alajärven kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty Alajärven, Lappajärven tai Vimpelin seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Alajärven kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.
Alajärvi, 16.6.2022
Alajärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta


Puheenjohtaja
Raimo Kaltiala

22.8.2022 12.20