ALAJÄRVEN SEURAKUNNAN KAUSI- JA KESÄTYÖPAIKAT

Alajärven seurakunta hakee innokkaita, ennen työsuhteen alkamista

18 vuotta täyttäneitä kesätyöntekijöitä Alajärven ja Lehtimäen hautaus-maalle (työsuhteen kesto 2 kk), kirkon esittelijöitä Alajärven kirkkoon (työsuhteen kesto n. 1 ½ kk) sekä kausityöntekijöitä Alajärven hautausmaalle (työsuhteen kesto n. 5 kk).

Hakemuksia saa Alajärven seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja taloustoimistosta, torstaisin Lehtimäen kappeliseurakunnan virastosta.  Hakemus löytyy myös seurakunnan kotisivuilta (www.alajarvenseurakunta.fi).

Hakemukset on palautettava viimeistään 27.3.2020 taloustoimistoon,

osoite: Alajärven seurakunta, Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi. Valinnat tehdään huhtikuun aikana ja valituille ilmoitetaan kirjeellä valinnasta huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa talouspäällikkö Tuula Luoma

(tuula.luoma@evl.fi, puh. 557 0806 tai 0445015778).