Alajärven seurakunnan hallinto

Seurakunta valisee vaaleilla kirkkovaltuuston neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto valistee kirkkoneuvoston ja erityöalojen johtokunnat

kirkkovaltuuston pöytäkirjat

kirkkoneuvoston pöytäkirjat

(Pöytäkirjoja vuoden 2017 alusta alkaen.)

 

Kirkkovaltuuston tehtävät

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä sekä virkojen perustamisesta.  Lisäksi kirkkovaltuusto päättää seurakunnan talousarviosta, vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen  ja hyväksyy strategian.

 

Kirkkoneuvoston tehtävät

 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja sen tehtävät on määritelty Kirkkolain 10 luvussa.

  • Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
  • Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.
  • Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisyhteyksissä ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.
  • Kirkkoneuvosto valitsee osan seurakunnan viranhaltijoista. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2§).

 

Valtuuston jäsenet:

Tapio Moisio puheenjohtaja

Kaarina Paalijärvi varapj.

Kimmo Niskala kirkkoneuvoston varapj.

Eeva-Liisa Amemori

Veikko Flink

Jorma Hauta-aho

Reijo Hirvelä

Elina Järvinen

Markku Kariluoma

Hanna Koivulampi

Aune Kuoppa-aho

Tapio Levijoki

Lea Murto

Jukka Nurmi

Jarmo Ojajärvi

Torsti Orajärvi

Sarita Orava

Erkki Peltokangas

Annika Pitkänen

Sari Raivio

Sirma Raivio

Markku Tiistola

Maija Turunen

Marjo Vistiaho

 

Kirkkoneuvosto:

 

Ari Auranen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tuula Luoma, talouspäällikkö, sihteeri

Kimmo Niskala varapj. (henkilökohtainen varajäsen Markku Tiistola) 

Amemori Eeva-Liisa (Orava Sarita)

Hauta-aho Jorma (Ahopelto Heikki)

Järvinen Elina (Murto Lea)

Kuoppa-aho Aune (Koivulampi Hanna)

Nurmi Jukka (Levijoki Tapio)

Orajärvi Torsti (Kariluoma Markku)

Ojajärvi Jarmo (Peltokangas Erkki)

Turunen Maija (Raivio Sari)

 

Johtokuntien puheenjohtajat:

Jumalanpalvelus ja musiikki: Paula Halla-aho

Julistus: Ritva Leppäaho

Nuorisotyö: Lea Murto

Diakoniatyö: Karita Tupeli

Lähetystyö: Leila Lahti

Lapsi ja perhetyö: Anne-Mari Etula

 

Johtoryhmä:

Asioita valmisteleva epävirallinen elin

Kirkkoherra, talouspäällikkö, valtuuston puheenjohtajat ja kirkkoneuvoston varapj., sekä työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö

Kiinteistötyöryhmä:

Toivo Uusitalo, Markku Kariluoma, Merja Keisala, Aune Kuoppa-aho, Kaarina Paalijärvi ja Martti Ranta