Alajärven seurakunta hakee   tuntipalkkaista, tarvittaessa töihin     tulevaa  
   
                    SUNTIOTA

Suntion työhön kuuluvat mm Alajärven kirkossa järjestettävien tilaisuuksien, kuten jumalanpalvelusten ja kirkollisten
toimitusten valmistelu sekä niissä
avustaminen, kirkkorakennuksen siisteydestä huolehtiminen, pienimuotoiset korjaukset ja huoltotehtävät kirkossa sekä seurakunnan muissa kiinteistöissä (muun muassa ilmastointilaitteet), hautausmaan työnjohtajan sijaistaminen, mikä edellyttää kaivinkoneen ja traktorin käyttöä sekä muutenkin avustaminen tarvittaessa hautausmaalla.
(Mm haudankaivuun yhteydessä).

Tehtävään sisältyy asiakaspalvelua, neuvontaa ja opastusta. Suntiot kohtaavat työssään paljon seura-
kuntalaisia ja vapaaehtoisia, joten odotamme häneltä hyviä sosiaalisia
taitoja sekä vahvaa sitoutumista kirkon työhön.

Tehtävään valittavalta edellytämme suntion ammattitutkintoa tai muuta 
tehtävään soveltuvaa koulutusta ja / tai  käytännön ammattitehtävistä 
hankittua työkokemusta.

Tehtävässä tarvitaan ajokorttia. Tehtävän palkkaus on Kirkon virka-
ehtosopimuksen mukainen ja se täytetään 6 kk:n koeajalla. Tehtävään
valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Valitun tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.

Hakemukset osoitetaan Alajärven seurakunnan kirkkoneuvostolle 
ja toimitetaan 12.3.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen 
Alajärven seurakunta, Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi. Kuoreen merkintä
”suntio”.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuula Luoma 0445015778.

Alajärven seurakunta
Kirkkoneuvosto